Foto: Susanne Forsland

Vil ha billigere idrett

Skrevet av Roger Marthinsen
28.05.2019 17:00 - OPPDATERT 28.05.2019 19:30

Fylkesråd Aase Refsnes mener det må tas grep for å få ned kostnadene ved å delta i idretten. – Idretten skal være tilgjengelig for alle!

Som en del av arrangementet knyttet til Nordland Idrettskrets sitt 100-års jubileumsarrangement, gir fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV), en støtte på 75.000 kroner til seminarer i regi av Idrettskretsen. 

Et av temaene på seminaret er kostnadene knyttet til deltakelse.

– Økonomi skal ikke være en barriere for å kunne delta. Det er gledelig at idrettskretsen henvender seg til idrettsforeldrene gjennom disse seminarene – de er også viktig part i å holde kostnadene nede, fastslår Refsnes.

Målgruppa for jubileumsarrangementet er idrettsutøvere, trenere, ledere, dommere, idrettsungdom, idrettsforeldre, idrettspensjonister, ildsjeler og andre interesserte. Nordland Idrettskrets er fylkesleddet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

– Nordland idrettskrets fungerer som et kompetansesenter som utvikler idretten i hele Nordland. De bistår alle idrettslag, idrettsråd og særkretser i Nordland. Dette er altså en viktig arena for å utøve det holdningsarbeidet som vi ønsker, underbygger Refsnes. At idrettskretsen for eksempel tar opp temaer som psykisk helse i idretten.

Fylkesråd Aase Refsnes ønsker å bruke anledningen til å støtte opp om det holdningsskapende idrettsarbeidet.

– I tilknytning til jubileet arrangeres en jubileumskonferanse 1.-3. november. Det blir mange arrangementer, idrettsseminarer, foredrag, idrettskurs, og flere ungdomsarrangement. Dette gir en mulighet for å sette enda mer fokus på det holdningsskapende arbeidet – som en del av idrettsstrategien som Nordland fylkeskommune nylig har vedtatt, sier fylkesråd Refsnes.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.