Foto: Privat

Vil ha mer offensiv industripolitikk

Skrevet av Redaksjonen
05.04.2019 15:37

– Historien om industrien i Norge er også historien om bygging av det moderne Norge. Kraften og naturressursene har bygd dette landet. Industrien har vært grunnlaget for byggingen av velferdsstaten, sa Ranaordfører Geir Waage i sin tale til Arbeiderpartiets Landsmøte.

For over 100 år siden ble det inngått en samfunnskontrakt om at en andel av verdiene skulle tilfalle lokalsamfunnene hvor verdiskapingen finner sted. Denne samfunnskontrakten er nå under press.

– Regjeringen reduserer industrikommunenes handlingsrom gjennom endring av eiendomsskatt for verk og bruk, og manglende evne og vilje til utjevning av nettleie. Dette er også en del av sentraliseringen, slo Geir Waage fast.

– Nå skal vi inn i det grønne skiftet. Norge har verdens mest energieffektive prosessindustri, og verdens mest miljøvennlige industri. I Rana har vi en grønn industripark i verdensklasse. Den er resultatet av omstillingen av gamle Norsk Jernverk. En omstilling som Gros regjering med industriminister Finn Kristensen sto i spissen for, fortsatte Geir Waage.

Det er nå planer om å etablere en stor batterifabrikk i Rana kommune. En investering på inntil 40 milliarder og 2 500 nye arbeidsplasser. Nye og mer effektive og miljøvennlige batterier er nødvendig for å gjennomføre visjonen om et bærekraftig samfunn.

– Norge trenger en mer offensiv industripolitikk for å nå målene i Parisavtalen. Da må Staten bruke mer penger på industri og teknologi. Det er den mest bærekraftige måten å bruke oljepengene på, sa Geir Waage.

– Vi har det beste utgangspunkt for å gjennomføre det grønne skiftet. Da er industrien en viktig del av løsningen. Hvis vi skal lykkes med dette må vi ha tett samarbeid med
fagbevegelsen, det må føres en aktiv næringspolitikk og fellesskapets ressurser må settes inn. Det hverken kan eller vil regjeringen, og da er det på tide å gi dem avløsning, avsluttet Geir Waage.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.