Nordland Høyre, her ved fylkestingreprsentantene Anirta Sollie, Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik, vil erstatte fylkesrådsmodellen, med et fylkesutvalg der også opposisjonspartiene får mer makt.

Vil ha ny styringsform i Nordland

Skrevet av Roger Marthinsen
18.10.2019 13:53 - OPPDATERT 18.10.2019 13:58

– Vi vil fjerne fylkesrådet i Nordland for å gjøre fylkestinget mer åpent og demokratisk.  Vi er lei av å bli behandlet som annenrangs politikere, sierHøyres Joakim Sennesvik.

Nordland Høyre har fremmet forslag om å erstatte fylkesrådet med et fylkesutvalg. Forslaget om endring av styringsmodell for Nordland fylkeskommune skal behandles under konstitueringen av fylkestinget, som finner sted i Mo i Rana i neste uke.

Sennesvik tror skifte av styringsmodell vil føre til at Nordlands politikere vil krangle mindre og oftere stå samlet overfor regjering og storting.

– Det er mange prosesser både på gang og som vil komme, der Nordland er tjent med at fylkets folkevalgte kan samle seg tverrpolitisk, sier Sennesvik, og trekker frem samferdselsmidler, forsvarssjefens fagmilitære råd og statlige arbeidsplasser som noen eksempler.

Høyre ønsker å erstatte dagens fylkesråd med et fylkesutvalg. Forskjellen er i korte trekk at kun partiene med flertall i fylkestinget sitter i fylkesråd, mens et fylkesutvalg vil være sammensatt av både partiene med  flertall og de som er i mindretall.

– Bare det at politikerne sitter rundt samme bord, har fått sakene samtidig, og begynner å behandle dem samtidig, tror jeg vil gjøre stor forskjell. I dag får vi som sitter i mindretall innsyn i sakene som behandles i fylkestinget lang tid etter politikerne i de partiene som har flertall. Forskjellen blir mye større enn i de fleste andre fylkesråd, mener Sennesvik.

Nordland fylkeskommune har siden 1999 hatt parlamentarisme som styringsform. Dette innebærer et fylkesråd bestående av seks politikere som fungerer som en form for fylkesregjering.

– Etter at regionreformen trer i kraft fra fra 2020 vil kun to av elleve fylker i landet styres av denne modellen – Nordland og Viken. Nordland kommer til å bli Norges minste fylke i innbyggertall. Viken blir landets største med omtrent 1,2 mill. innbyggere. Nordland er ikke lengre tjent med å ha en modell som gjør skillet mellom flertallet og mindretallet i fylkestinget større enn i andre fylker, sier Sennesvik.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.