Vil ha pilotprosjekt for "Statens Hus" i Sandnessjøen

Skrevet av Roger Marthinsen
03.10.2019 17:00 - OPPDATERT 03.10.2019 19:30

Fylkesrådet bevilger 145.000 kroner til fortsatt innsats for å samle statlige etater i et felles bygg i Sandnessjøen. – Målet er å bli et pilotprosjekt i regjeringens utprøving av en ny modell for «Statens Hus», sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø.

Regjeringens nye modell innebærer at mindre avdelinger av statlige etater samlokaliseres og arbeider sammen i et felles statlig forvaltningsmiljø. Bakgrunnen er ønsket om at staten skal samordne seg i Distrikts-Norge.

Fylkesrådet i Nordland ønsker gjennom en prosjektstøtte på 145.000 kroner å legge til rette for at nettopp Sandnessjøen kan bli et slikt pilotprosjekt. 

– Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har varslet at regjeringen vil etablere pilot-prosjekter for samlokalisering av mindre avdelinger av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Formålet er å gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som er der i dag, og legge bedre til rette for at flere statsetater kan rekruttere og tilsette folk i disktriktene, sier Ingelin Noresjø, som legger til at dette prosjektet er helt i tråd med fylkeskommunale planer og strategier.

– Regional plan for by- og regionsenterpolitikk slår fast at fylkeskommunen skal bidra til at regionsenteret Sandnessjøen videreutvikles til en kompakt, bærekraftig og innovativ by. Alstahaug kommune har gjennom flere år hatt et ønske om å etablere en velfungerende kompetanseklynge i Sandnessjøen sentrum. Arbeidet med dette har det siste året vært intensivert gjennom forprosjektet Kunnskap på kaikanten, som er delfinansiert av Nordland fylkeskommune.  Kommunen og dens samarbeidsaktører har derfor et godt grunnlag for å jobbe videre med samlokalisering i tråd med utspillet fra kommunal- og moderniseringsministeren, avslutter Noresjø.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.