Senterpartiets Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Wilfred Nordlund (ikke på bildet) fremmer i neste uke et forslag for Stortinget om å endre mandatet for utredningen av Helgelandssykehuset 2025. Foto: Pål Leknes Hanssen

Vil ha utredet to fullverdige sykehus

Skrevet av Roger Marthinsen
24.05.2019 13:17 - OPPDATERT 24.05.2019 17:00

Sp vil be regjeringen gripe inn og sikre at Helse Nord HF endrer mandatet for Helgelandssykehuset.

Senterpartiet vil i neste uke fremme et forslag der man vil at Stortinget skal be regjeringen gripe inn og sikre at Helse Nord HF endrer mandatet for Helgelandssykehuset.

Senterpartiet vil foreslår at Helgelandssykehuset HF pålegges å utrede to sykehus, der begge skal ha fullverdige akuttfunksjoner og fødeavdeling.

– Dette er ikke sikret slik mandatet ligger nå, hvor det skal utredes ett «stort akuttsykehus» og et «akuttsykehus». I «akuttsykehus» er det ikke krav om akuttkirurgisk beredskap, sier Senterpartiets stortingsrepresentanter Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Wilfred Nordlund.

– Helseminister Høies vilje til å utrede to sykehus på Helgeland er for dårlig. Skal en to-sykehusmodell være bra for folket og levedyktig, må det være to likeverdige og fullverdige sykehus. Folk fortjener å få utredet noe mer enn et A- og et B-sykehus på Helgeland, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Verken helseminister Høie eller Helse Nord HF har varslet endringer i mandatet for utredningen. Senterpartiet mener at dette er nødvendig for å skape legitimitet til beslutningene, og sikre en god utredning av en modell som både er faglig forsvarlig og sikrer beredskap i et område med lange reiseavstander og utfordrende værforhold.

– Befolkningsgrensene som er lagt til grunn i mandatet for å ha sykehus med både akuttkirurgisk og indremedisinsk beredskap, er ikke fulgt opp i andre deler av landet. Jeg frykter et faglig svekket tilbud om det skal etableres et «nummer to»-sykehus på Helgeland, uten verken akuttkirurgisk beredskap eller fødeavdeling, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Regjering og storting må begynne å ta ansvar for sykehuspolitikken i Norge og ikke skyve ansvar og beslutning over i lukkede rom. Første skritt på veien er å få til reelle prosesser i helseforetakene, der alle fakta og alternativer kommer på bordet som både innbyggere og beslutningstakere kan forholde seg til, sier Sps Wilfred Nordlund.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.