Fylkesråd Aase Refsnes mener det vil gi et feil signal i forhold til satsing på bærekraftiog turisme, å åpne for at deler av Svartisen sjak brukes til til isbiter. Foto: Susanne Forsland

Vil ikke lage isbiter av Svartisen

Skrevet av Roger Marthinsen
14.09.2018 15:57

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) har innsigelser mot reguleringsplanen som åpner for uttak av is ved Storglomvatnet.

Meløy kommune har lagt planforslag for uttak av is fra Svartisen til høring og offentlig ettersyn. Planen skal legge til rette for et årlig uttak av is inntil 3.600 m³ innenfor fire uttaksområder på vestsiden av Storglomvatnet i Meløy.

Fylkesråd for kultur og næring, Aase Refsnes, er kritisk til planene.

– Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til LNFR-formål, sier Refsnes.

Fylkesråden sier at hun skjønner at uttak av is fra Svartisen har en samfunnsnytte i form av flere arbeidsplasser, og at dette kan bidra til å gjøre området og Svartisen kjent for kjøperne av is-produktet.

– Vi er imidlertid bekymret for at symboleffekten av tiltaket vil være uheldig for kommunens satsing på Svartisen og Engenbreen når det kommer til å utvikle bærekraftig, opplevelsesbasert reiseliv. Vi tror rett og slett at å åpne for en slik produksjon heller vil skade omdømmet til Svartisen som bærekraftig reisemål, argumenterer Refsnes.

Innsigelsen fra fylkesråden begrunnes også i at reguleringen vurderes å være i strid med fylkesplanens mål for arealforvaltningen i Nordland, og retningslinjer knyttet til viktige natur- og friluftslivsområder, og da særlig med tanke på betydning for opplevelsesbasert reiseliv.

– Jeg mener det kan stilles spørsmål ved tiltakets bærekraft, og vurderer samfunnsnytten som mindre enn konsekvensene for miljø- og arealbruksverdien, sier fylkesråd Aase Refsnes.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.