Mette Varem fikk støtte fra justiskomitéens Lene Vågslid, etter sitt innlegg der Varem understreket at styrking av beredskapen i nord må prioriteres.

Vil prioritere trygghet foran skattelette

Skrevet av Roger Marthinsen
06.04.2019 14:15

– Trygghet er en viktig verdi i det norske samfunnet. Som politi ser jeg hva det betyr for vanlige folk når en hendelse inntreffer. Og som ordførerkandidat i en distriktskommune er jeg tydelig; Arbeiderpartiet prioriterer trygghet i hele landet fremfor skattelette til de som har mest fra før.

Dette var budskapet til ordførerkandidat i Hemnes, Mette Varem, i hennes innlegg under Arbeiderpartiets landsmøte. 

– Beredskap i nord har aktualisert seg etter hendelsen med «Viking Sky». «Endelig» kom en hendelse, som heldigvis gikk bra, men som viste at det faktisk kan skje ulykker med risiko for både liv, helse, natur og miljø. Økt aktivitet i nordområdene øker risikoen for ulykker, og ulykker skjer ofte når forholdene er tøffe, og forholdene er ofte tøffe i nord, sa Mette Varem.

– Beredskapen i nord må styrkes, og det må derfor bevilges mere penger til beredskap, til bedre helikopterberedskap, til oljevernberedskapen og til alle andre redningsressurser. Frivilligheten norsk redningstjeneste er basert på, kan ikke roses nok. Men selv om mye av den norske redningstjenesten er basert på frivillighet, koster beredskapen av de profesjonelle aktørene penger. Vi kan ikke bare håpe at alt går bra, vi må bruke ressurser på økt beredskap, slo ordførerkandidat Mette Varem fast.

Varem peker spesielt på det økende antallet havgående fiskefartøy og økende cruisetrafikk helt opp mot iskanten, som faktorer som øker risikoen for alvorlige hendelser. Det samme gjelder den nye naturbaserte turismen, med folk som vil på de høyeste toppene både sommer og vinter

– I min kommune, Hemnes i Nordland, har vi fantastisk dyktige redningsressurser med blant annet Norsk folkehjelp, ambulansepersonell, brannmannskap, det som er igjen av politi. De trener jevnlig og utgjør virkelig en forskjell for folks trygghet i det daglige, sier Mette Varem.

– Vi vil ha sterke, livskraftige, lokalsamfunn i hele landet. Arbeiderpartiet kan aldri akseptere at folk ikke skal ha tilgang på essensielle tjenester som politi, helse, brannvern og beredskap. Hverken lommeboka eller adressen skal avgjøre om fellesskapet rekker frem i tide. Det er sosialdemokrati i praksis, avsluttet Mette Varem.

Og Varem får støtte av Arbeiderpartiets Lene Vågslid, leder av Stortingets justiskomité.

– Mette Varem har gode poeng her. Statsministeren har vist overraskende unnfallenhet om beredskapen i nord. Når statsministeren fraskriver seg ansvaret for beredskapen i nord, og viser til at avstandene er for store, så er det alvorlig. Blant annet har vi i Arbeiderpartiet sett behovet for, og går inn for, en helikopterbase til i nord. Det er et eksempel på at responstiden ved en hendelse vil bli kortere, og kapasiteten vil bli bedre, sa Lene Vågslid.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.