"Vil Ranas politikere våge å gjøre det samme? "

Nesna sa NEI - våger Rana det samme?

Vi står nå alle i en svært annerledes tid. Ingen ting er lenger slik som vi er vant til eller så for oss at våren og sommeren 2020 skulle bli. Tiden er utfordrende for deg og meg, og for kommunene i landet vårt. Men noen kommuner har stått i krevende tider også før koronaviruset dukket opp.

Nesna kommune har stått i en voldsom storm og er nok ennå sjokkskadet etter at Nord universitet dessverre besluttet å legge ned stedets stolthet og hjerte gjennom 100 år; høyskolen. Noen få så dette komme eller hadde forstått at dette antakelig var en lagt plan. Beslutninger tatt tilbake i tid får helt plutselig uventede utfall. Når avgjørelser er tatt, blir kreftene som skal til for å snu disse i mange tilfeller utilstrekkelige og kommer for seint. En blir rett og slett tatt på sengen.

En nedleggelse av Høgskolen i Nesna har store konsekvenser for samfunnet ute ved kysten. Kommuneøkonomi,
arbeidsplasser, bortfall av studenter og ikke minst næringslivet generelt, blir bekymringer som er til å ta og føle på.

Hvor lett er det ikke da for mange å omfavne store planer for ny industri, penger i en slunken kommunekasse og mulige, nye arbeidsplasser?

Ved store planer og omfattende prosjekter, slik som vindkraftutbygging på Sjonfjellet, skal det stilles spørsmål, utvises sunn skepsis, få oversikt over konsekvenser og tenke langsiktig. Nesna kommunestyre gjorde noe mange kommuner i deres situasjon ikke ville våget å gjøre. De sa NEI til storstilte planer for industri på Sjonfjellet og forespeilede arbeidsplasser. Det står det respekt av!

Nesna valgte å stå imot ødeleggende vindturbiner og irreversible naturinngrep med negative konsekvenser for dyreliv, jord, forsøpling, menneskers helse og livsgrunnlag. De signaliserte med dette tro på allerede eksisterende virksomheter, støtte til turisme og til reindrift på Sjonfjellet, samt at nye bærekraftige næringer kan komme i fremtiden.

Et klokt ordtak sier; «nød lærer naken kvinne å spinne». Men det er også lov å se opp for «keiserens nye klær». Kanskje var det akkurat det Nesna kommune gjorde.

Freyr bekrefter igjen i Ranano.no den 3. april 2020 at batterifabrikk kan bygges uten vindkraft. Dette må vektlegges tungt når Ranas politikere skal ta sitt standpunkt til Sjonfjellet. Rana har mange kvaliteter, som blant annet grønn fornybar vannkraft, store nok tomteareal og tung industrikompetanse. Vi må stole på at disse kvalitetene i seg selv er tilstrekkelige til at Freyr fortsetter sine planer om batterifabrikk beliggende i Rana. Et mer egnet sted skal de lete lenge etter.

Nesna har med sitt NEI til vindkraftindustri tatt en modig, klok og fremtidsrettet avgjørelse. Vil Ranas politikere våge å gjøre det samme? 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
----------

LES OGSÅ:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.