– Dette er å holde fylkeskommunen, Statens vegvesen og alle de dyktige folkene som jobber med veg i Nordland for narr., sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

– Vil regjeringen at vi må gå tilbake til grusveier?

Skrevet av Roger Marthinsen
07.10.2019 19:30

I statsbudsjettet ligger det ingen avklaring på finansiering, når Nordland fylkeskommune fra 1. januar skal overta alt ansvaret for fylkesveiene. Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen er frustrert.

Om mindre enn tre måneder skal en helt ny avdeling i Nordland fylkeskommune være oppe å gå, med drift og vedlikehold av 4.100 kilometer fylkesvei som ansvarsområde. Men ingenting er avklart rundt det økonomiske i omorganiseringen, noe som var forventet å bli avklart i statsbudsjettet.

– Dette er å holde fylkeskommunen, Statens vegvesen og alle de dyktige folkene som jobber med veg i Nordland for narr. Vi har også et budsjett som skal utarbeides og nå står vi på stedet hvil, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Det er beregnet at 127 årsverk i Statens Vegvesen i dag jobber med oppgaver knyttet til fylkesveg. En overføring til fylkeskommunene berører 127 personer direkte, men også begge organisasjonene.

– Det minste regjeringen kan gjøre, er å avklare de økonomiske forholdene rundt denne oppgaveoverføringen. Dersom kommuneproposisjonens budsjettoverføring legges til grunn taper fylkeskommunene 1,06 mill. kr i budsjettoverføringer for hver ansatte som de ikke får overført fra Statens vegvesen, forteller Bentzen.

På en del stillinger har ansatte i Statens vegvesen ventet med å søke seg over til Nordland fylkeskommune, i påvente av at organiseringen i Statens vegvesen avklares. Det betyr at Nordland fylkeskommune også søker etter ansatte fra andre kompetansemiljøer innen veg og anlegg.

– Tre måneder før vi skal være operativ med en helt ny organisasjon, vet vi altså ikke om vi har penger til å ansette folkene vi trenger, sier fylkesråden.

Fylket har mottatt om lag 70 søknader til den nye vegavdelingen. Totalt antall skal være 127 hele stillinger. Det vil si at med dagens status for tilsettinger risikerer Nordland fylkeskommune å tape inntil 54 millioner kroner. Det er omtrent det samme som Nordland fylkeskommune bruker til reasfaltering i år. Bentzen synes det er unødvendig å måtte sette ting opp mot hverandre på denne måten – men slår kort fast at om Nordland fylkeskommune ikke får håndfaste signaler på finansieringen av oppgaveoverføringen på veg, så kan det bety konkret mindre vedlikehold, eksempelvis asfalt.

– Skulle vi sitte med svarteper så betyr det i praksis at vi må gjøre harde prioriteringer, eksempelvis gjennom mindre asfalt på fylkesvegene våre. Vi må ta en real runde på hvordan vi skal løse dette i vårt budsjett for 2020, all den tid ting ikke er avklart så står vi med store spørsmålstegn. Er det slik regjeringen vil styre utvikling av Nordland - at vi må gå tilbake til grusveier? sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.