Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen vil gi departementet klar beskjed om at man ikke ønsker nye nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet.

Vil ha styringa på fylkesvegene

Skrevet av Roger Marthinsen
16.09.2020 19:30

– Dersom Nordland fylkeskommune skal innfri forskriften innen fristen i 2025, vil det ikke være en eneste krone igjen til veg- og samferdselsbehov ellers i Nordland.

Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet om å utrede behovet for bindende nasjonale føringer for utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, mener oppdraget er svært lite gjennomtenkt.

– Med dagens ordning har kommunene faktisk større handlingsrom over kommunalt vegnett enn fylkeskommunene har over sitt. Fylkeskommunene bør selvsagt ha samme myndighet over eget vegnett, mener Bentzen, som er oppgitt over at staten nå ønsker å detaljregulere prioriteringene på fylkesvegnettet.

– Det er et kjempestort paradoks. Hele meningen med å overføre ansvaret for fylkesvegnettet til fylkeskommunene er jo at prioriteringene på investering, drift og vedlikehold skal gjøres regionalt. Nå lanseres en rekke forskrifter som gjør at politiske avgjørelser må tas sentralt. Det er helt håpløst, sier en oppgitt Bentzen.

I høringssaken som skal til debatt i fylkestinget, poengterer fylkesrådet at det er nordlendingene som vet best hva som er riktig for Nordland. Bentzen håper at et samlet fylkesting kan gi tydelige tilbakemeldinger til Samferdselsdepartementet.

– Tunnelsikkerhetsforskriften er et eksempel på hvilke uheldige virkninger pålegg fra oven kan gi. Tiltakene er fornuftige, men uten at det følger nok penger med, resulterer forskriften kun i stadig nye frister for gjennomføring. Årsaken er at den griper inn i fylkeskommunenes prioriteringer og ikke tar hensyn til lokale utfordringer og behov, påpeker Bentzen.

– Dersom Nordland fylkeskommune skal innfri forskriften innen fristen i 2025, vil det ikke være en eneste krone igjen til veg- og samferdselsbehov ellers i Nordland. Uten at det følger reelle midler med påleggene og prioriteringene, blir dette et overformynderi som ikke gir noen som helst effekt, underbygger Bentzen, som mener at en innføring av sterke nasjonale føringer for fylkesvegnettet ikke er forenlig med hensikten med regionreformen.

– Formålet var å styrke lokaldemokratiet og den lokale handlefriheten. Derfor ønsker vi å gi tydelig beskjed tilbake til departementet om at det ikke skal innføres nye nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.