I 2018 skal Nordland fylkeskommune bruke 570 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegene. Her fra fylkesvei 12 i Bustneslia. Foto: Roger Marthinsen

Etterslepet er på 9 milliarder kroner. I 2018 skal det brukes 570 millioner

Fylkesrådet i Nordland vil ha et nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesvegene i Norge.

Det var det klare budskapet til fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), da han deltok på en høring på Stortinget denne uken.

I 2010 fikk Nordland fylkeskommune 1.550 kilometer riksveg overført fra staten. I dag er Nordland en av de største vegeieren i Norge med over 4 000 km fylkesveg.  

– En fersk analyse fra konsulentselskapet Oslo Economics viser at vedlikeholdsetterslepet er grovt estimert til like over ni milliarder kroner i Nordland, påpeker Torgersen i en pressemelding.

I 2018 skal Nordland fylkeskommune bruke 570 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Store ambisjoner

– Men vi har større ambisjoner og mener at staten må bidra med mer penger for å gjøre noe med etterslepet i Norge, sier Torgersen.

Et nasjonalt program med årlige bevilgninger kan sikre at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, inkludert ferjekaier, bruer og tunneler, både kan stoppe og redusere forfallet.

(Saken fortsetter under bildet)

Knut Petter Torgersen (Ap) deltok på en høring på Stortinget denne uken.

Transportetatene anbefalte i plangrunnlaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 at det innarbeides et eget statlig program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet.

[annonse]
– Jeg konstaterer at forslaget om en vedlikeholdsprogram dessverre ikke ble fulgt opp av regjeringen, sier Torgersen

Fra kyst til marked

Nordland er et langstrakt fylke med bosetning og næringsliv spredt ut over store geografiske avstander. Bedriftene i Nordland opplever sitt niende år med uavbrutt vekst. Det gjør at Nordland både er og vil være en betydelig bidragsyter til grønt skifte og omstilling i norsk økonomi.

– Nordområdene må ha en effektiv og en godt utviklet infrastruktur for næringslivet fra kyst til markedet, sier Torgersen. 

– Et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet vil legge godt til rette for å kunne utnytte de ressursene og de verdiene som først og fremst har sitt utspring i distriktene, og hvor næringstransporten ofte starter ved en fylkesveg, avslutter Knut Petter Torgersen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.