Administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne J. Nordgaard, sier at det er naturlig fior Helgfeland Sparebank å være et lokomitiv for styrket samarbeid på Helgeland.

– Skal være en pådriver for samarbeid på Helgeland

Skrevet av Redaksjonen
08.08.2018 14:22 - OPPDATERT 09.08.2018 07:01

– Helgeland Sparebank er i kraft av sin størrelse og vår visjon, en naturlig aktør for å fremme samarbeid på Helgeland.

Dette sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne J. Nordgaard, foran Drivkraftkonferansen, som i år arrangeres på Mo den 29. og 30. august.

 –Helgeland Sparebank er i kraft av sin størrelse og vår visjon, en naturlig aktør for å fremme samarbeid på Helgeland. Dette vil vi utvikle i vårt drivkraftkonsept og gjennom den årlige Drivkraftkonferansen, sier Nordgaard i en pressemelding. 

Bedre enn sitt rykte

Som en slags oppvarming til selve konferansen, inviterte banken næringsliv og regionråd til et treff i Sandnssjøen, i går. Her var temaet å kartlegge mulighetene som ligger i bedre samarbeid, og hvordan Helgeland Sparebank best kan bidra til dette.

Stig Størra i Helgeland regionråd minnet om at det er lov å være stolt av seg selv, uten å rakke ned på andre. Sørra viste også til eksempler på at det på områder samarbeides godt på Helgeland, for eksempel arbeidet om felles transportplaner. Han påpekte også at mer konfliktskapende saker, som sykehus og flyplass, uansett ikke bestemmes lokalt.

– Like fullt er det gjengs oppfatning at de fleste poengene tas på hjemmebane, og at hverdagen krever intens jobbing på de nærmeste sakene, og at det blir for liten tid til å samarbeide og tenke helhetlig, påpekte Sørra.

– Det har aldri vært bedre på Helgeland enn nå, og næringslivet tenker i stadig større grad felles investeringer og drift, og ikke minst deling av kunnskap. Men det er viktig at de riktige ressurspersonene møtes og blir kjent, slik at næringsmagi kan oppstå, mener bedriftsmarkedssjef for Mo i Rana, Geir Voldsund.

Bli bedre kjent

Bjørn Larsen i Mosjøen og omegn næringsforening framhevet viktigheten av å møtes og bygge tillit mellom aktørene

– Vi må bli bedre kjent, lære å stole på hverandre og ikke minst være rause, sier Bjørn Larsen som mener at Drivkraftkonferansen er et bra eksempel på en viktig møteplass.

Ranaregionen Næringsforenings leder Trine Rimer utfordret under treffet Helgeland Sparebank til å være en pådriver for en felles visjon for hele Helgeland, og ønsker seg flere regionale midler til utvikling, samt en tydeligere rolle.

[annonse]
Rimer fikk støtte fra John Arne Warholm i Brønnøysund Næringsforening.

– Det er for mange som sier "Hvis det ikke skjer i vår kommune, melder vi oss ut". Dette kan lokalbanken utfordre på. Det finnes for mye motstand, og den motstanden må vi ta livet av, sa Warholm. 

– Det finnes mange gode kokker, men vi trenger en hovmester, supplerte Stig Størra, mens det fra Alstahaug Næringsforening ble spilt inn at selv om det er mange saker der det er helt naturlig å være uenige, må ikke dette forhindre at man finner de gode fellesprosjektene.

Må være innovative

Verketfestivalen og Havna er eksempler fra næringslivet som samarbeider, men også konkurrerer. Festivalsjefene Maiken Johansen hos Verket og Morten Johansen hos Havna framhevet festivalenes rolle for å bidra til god omdømmebygging av Helgeland. Festivaler, som annet næringsliv, må være innovative for å overleve.

– Det å være unik er viktig, men en bardisk er en bardisk. Det gir reduserte kostnader å samarbeide om materiell og ressurser, og kanskje skal vi etablere en mer formell samarbeidsarena, luftet Maiken Johansen.

Debatten om hvordan man kan styrke samarbeidet på Helgeland vil fortsette på Drivkraftkonferansen på Mo om tre uker. Dette er Helgeland Sparebanks årlige næringskonferanse, der målet er å sikre vekst og bidra til innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Tema for årets konferanse har tittelen "Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland, der vi søker svar spesielt innen teknologi, kunnskapsutvikling og endringsledelse".

– Det er avgjørende at offentlig og privat næringsliv på hele Helgeland ser verdien av sette av tid til å møtes og få faglig påfyll, og vi jobber for at det skal bli enkelt å transportere seg for de som er geografisk lengst unna. Siden konferansen er i Mo i Rana i år, har vi satt opp egen hurtigbåt som starter i Brønnøysund og kjører innom Herøy og Sandnesjøen, sier Hanne J. Nordgaard.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.