"Vindkraftlobbyen må stoppes før de ødelegger enda mer!"

Stopp vindkraftlobbyen!

De tre mektigste organisasjonene som jobber for økt vindkraftproduksjon i Norge er Energi Norge, Norwea og Norsk Vind AS. Den førstnevnte er en landsomfattende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for hele kraftnæringen i Norge. Norwea og Norsk Vind er interesse- og lobbyorganisasjoner for vindkraft. Alle tre mener vi må bygge ut vindkraft for å elektrifisere Norge mest mulig. Dette markedsføres med klimahensyn og det grønne skiftet.

De har sikret seg gode kontakter inn til regjeringa. Forhenværende adm. direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth (H), ble statssekretær hos statsministeren fra 2019. Da Sveinung Rotevatn (V) overtok som statsråd i Klima- og miljødepartementet i januar i år, ble Mathias Fischer fra kommunikasjonsbyrået Try Råd hentet inn som statssekretær. Han hadde da nylig vært med og laget en omstridt reklamekampanje for Norsk Vind. 

For å påvirke både politikere og folk flest er det viktig for vindkraftlobbyen å få de store mediene på sin side. Hittil har mediene vært ukritiske og nærmest slukt propagandaen rått. Med den økende motstanden har det begynt å komme kritiske reportasjer og undersøkelser. NRKs undersøkelse nylig viste at 60 % av lokalpolitikerne som var for vindkraftutbygging tidligere, har snudd på grunn av økt kunnskap om konsekvensene.

Når Norwea og Norsk Vind påstår at vi må bygge mer vindkraft for å kunne elektrifisere Norge, så er det propaganda. Statnett har definert behovet til 30–50 TWh ny elkraft for å gjennomføre en «omfattende elektrifisering» av det norske samfunnet. Ifølge Statkraft-leder Rynning Tønnesen kan denne energien framskaffes uten en eneste ny vindkraftkonsesjon!

Det fins flere alternativer som verken ødelegger naturen eller overkjører samisk reindrift. Ett av dem er å hente ut mer energi fra de vannkraftverkene vi allerede har. Forutsetningen er endring av skatteregimet for vannkraft, slik at dette blir lønnsomt. Dette har også flertallet i Stortinget endelig oppdaget.

Et annet alternativ som i alt for liten grad er tatt i bruk, er energieffektivisering og energisparing. Norske bygg bruker rundt 80 TWh i året, og forskning viser at det er mulig å halvere denne energibruken på 30 år. Nye studier viser bl.a. et potensiale for å spare energi ved energirenovering av borettslag og sameier på hele 9 TWh innen 2030. Det betyr at de kan nesten oppfylle hele Stortingets mål om en reduksjon på10 TWh. Dette krever oppgradering av bygningskroppen, mer energieffektivt utstyr og installering av teknologi som solceller og varmepumper. 

Alt dette viser at ødeleggelsen av norsk natur under påskudd om klimahensyn er helt unødvendig. Drivkraften bak er som alltid penger. De som tjener på det er vindkraftselskapene, utenlandske investorer og en del norske grunneiere. Vindkraftlobbyen må stoppes før de ødelegger enda mer!

----------

LES MER:

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.