David Aleksander Bjørsvik og Petter Svendsen.

Viser frem Rana som studiested:–⁠ Med veksten som kommer blir behovet for arbeidskraft bare større

– Det er viktig for rekrutteringen til arbeidslivet i Rana at flere studerer på Campus Helgeland.


Petter Svendsen, prosjektleder i Vekstmobilisering med ansvar for Campus og kompetanse er i Trondheim for å vise frem Mo i Rana og studietilbudet ved Campus Helgeland for tusenvis av elever, skriver Rana Utvikling i en pressemelding. 

Rana Utvikling er til stede på Utdanningsmessen Midt-Norge i Trondheim som samler elever og ungdommer fra Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Innlandet. RU har utvikling av Campus Helgeland som en del av prosjektet VekstMObilisering. I tillegg til å arbeide for et mer attraktivt studiested og flere relevante studier, arbeider RU også for å få flere studenter til Rana.

– Det er viktig for rekrutteringen til arbeidslivet i Rana at flere studerer på Campus Helgeland, sier Svendsen. Vi ser flere steder at unge blir gjerne boende på studiestedet etter endt studie, går ut i arbeid og etablerer seg. Sykepleiere, bygg- og maskiningeniører er svært ettertraktet i Rana og det er det viktig å markedsføre Rana som studiested i byer som Trondheim og Oslo. 

Neste utdanningsmesse som vil bli besøkt er Norges største og i Oslo med over 15 tusen elever i Telenor Arena. Der vil Svendsen fremheve kombinasjonen av å kunne studere i by og den unike nærheten vi har til industri og næringsliv. 

– Med veksten som kommer de neste årene blir behovet for arbeidskraft bare større, forteller Svendsen. Vi kan ikke forvente at studenter kommer til Rana uten at vi selv er ute og forteller dem om studiemulighetene og det unike studielivet de vil kunne få. Det er ingen andre studietilværelser hvor du er så tett på næringslivet.