Styreleder i Vitensenter Nordland, Bjørn Audun Risøy, er klar på at støtten fra fylkeskommunen er en forutsetning for å få statlig støtte.

Vitensenteret får millionstøtte fra fylkeskommunen

Skrevet av Pressemelding
06.12.2018 09:40 - OPPDATERT 06.12.2018 11:20

Nordland fylkeskommune bidrar med inntil 7,5 millioner kroner til Vitensenter Nordland i Mo i Rana.

– Vitensenter Nordland skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Vitensenteret vil bidra til styrket kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland. Det finnes i dag 10 regionale vitensentre i Norge som har støtte fra Forskningsrådets Vitensenterprogram. Formålet er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).  

Avgjørende støtte

Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland Bjørn Audun Risøy, er svært takknemlig for støtten fra fylkeskommunen, særlig på bakgrunn av at det er krevende tider for fylkeskommunen, med tøffe kutt i de statlige overføringene.

– Støtten fra fylkeskommunen er faktisk en forutsetning for å få utløst ytterligere statlig støtte. Fra før har Rana kommune gitt tilsagn om 3,5 millioner kroner årlig i sitt langtidsbudsjett, og næringslivet bidrar med 8-9 millioner kroner til utstyr, sier Risøy.

– Å bli en del av miljøet blant vitensentrene, vil også gi skoler i Nordland tilgang til en stor pott søkbare prosjektmidler, som ellers ville vært umulig å søke på, sier Noresjø som synes det svært positivt at det er mange bidragsytere og partnere som støtter opp om prosjektet. 

Nordland på kartet

Det er i dag ikke noe vitensenter senter mellom Trondheim og Tromsø. Bjørn Audun Risøy og prosjektleder Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland mener at det er på høy tid at Nordland også får et slikt opplevelses- og næringssenter, som for øvrig kan gi 10-12 nye kompetansearbeidsplasser til Helgeland.

Arbeidet med å etablere et vitensenter i Nordland ble startet i april 2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Rana utviklingsselskap, Rana kommune, Nord Universitet, Helgeland Museum og Kunnskapsparken Helgeland. Nordland fylkeskommune deltok i forprosjektet.

Det er nå etablert et non-profitt aksjeselskap som har 4 millioner kroner i aksjekapital og hele 19 medeiere.

Styreleder Bjørn Audun Risøy og prosjektleder Torbjørn Aag skal onsdag kveld i et møte med styret i Vitensenterprogrammet. De er begge svært optimistisk på vegne av Vitensenter Nordland, og håper på en snarlig realisering av vitensenteret, som forutsetter statlig medfinanisering.

– Stor lokal- og regional støtte og godt arbeid på mange fronter tror jeg vil føre fram og gi ønsket resultat, oppsummerer Bjørn Audun Risøy.

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.