Styreleder i Vitensenter Nordland, Bjørn Audun Risøy, er klar på at støtten fra fylkeskommunen er en forutsetning for å få statlig støtte.

Vitensenteret får millionstøtte fra fylkeskommunen

Skrevet av Pressemelding
06.12.2018 09:40 - OPPDATERT 06.12.2018 11:20

Nordland fylkeskommune bidrar med inntil 7,5 millioner kroner til Vitensenter Nordland i Mo i Rana.

– Vitensenter Nordland skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Vitensenteret vil bidra til styrket kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland. Det finnes i dag 10 regionale vitensentre i Norge som har støtte fra Forskningsrådets Vitensenterprogram. Formålet er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).  

Avgjørende støtte

Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland Bjørn Audun Risøy, er svært takknemlig for støtten fra fylkeskommunen, særlig på bakgrunn av at det er krevende tider for fylkeskommunen, med tøffe kutt i de statlige overføringene.

– Støtten fra fylkeskommunen er faktisk en forutsetning for å få utløst ytterligere statlig støtte. Fra før har Rana kommune gitt tilsagn om 3,5 millioner kroner årlig i sitt langtidsbudsjett, og næringslivet bidrar med 8-9 millioner kroner til utstyr, sier Risøy.

– Å bli en del av miljøet blant vitensentrene, vil også gi skoler i Nordland tilgang til en stor pott søkbare prosjektmidler, som ellers ville vært umulig å søke på, sier Noresjø som synes det svært positivt at det er mange bidragsytere og partnere som støtter opp om prosjektet. 

Nordland på kartet

Det er i dag ikke noe vitensenter senter mellom Trondheim og Tromsø. Bjørn Audun Risøy og prosjektleder Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland mener at det er på høy tid at Nordland også får et slikt opplevelses- og næringssenter, som for øvrig kan gi 10-12 nye kompetansearbeidsplasser til Helgeland.

Arbeidet med å etablere et vitensenter i Nordland ble startet i april 2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Rana utviklingsselskap, Rana kommune, Nord Universitet, Helgeland Museum og Kunnskapsparken Helgeland. Nordland fylkeskommune deltok i forprosjektet.

Det er nå etablert et non-profitt aksjeselskap som har 4 millioner kroner i aksjekapital og hele 19 medeiere.

Styreleder Bjørn Audun Risøy og prosjektleder Torbjørn Aag skal onsdag kveld i et møte med styret i Vitensenterprogrammet. De er begge svært optimistisk på vegne av Vitensenter Nordland, og håper på en snarlig realisering av vitensenteret, som forutsetter statlig medfinanisering.

– Stor lokal- og regional støtte og godt arbeid på mange fronter tror jeg vil føre fram og gi ønsket resultat, oppsummerer Bjørn Audun Risøy.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.