Tom Olsen har svæet liten sans for den skolepolitikken som føres av Ap, Høyre og SV i Rana.

"Waages pengebekymring og argumentasjon gjør at man kan undres over at vi har hatt skoler i Rana i det hele tatt"

Skrevet av Tom Olsen
14.09.2018 06:30 - OPPDATERT 14.09.2018 11:01

Skolesaken i Rana

Under debatten fra Bodø nylig ble vi minnet på at det kun er 1 år igjen til valg. Det er vel ingen hemmelighet at mange i Rana erkjenner skuffelse i forbindelse med vedtak gjort i skolesaken i Rana.

Spesielt SVs kjernevelgere hadde nok ikke sett for seg en slik kuvending? Også vi "blåøyde" som til overmål hadde en "garantist" med på laget i skolespørsmålet fikk oss en rett i fleisen. Garantiene skulle vise seg å holde kun til de kom på at vi også har barneskoler i Rana. Dette ble vel glemt i forrige valgkamps hete?

Waages pengebekymring og argumentasjon gjør at man kan undres over at vi har hatt skoler i Rana i det hele tatt. Nå er desperate og etter sigende nødvendige "Ap-grep" tatt for å unngå at tsunamien av gamlinger som kommer om kort tid, ikke skal sulte ihjel.

Johan Petter Røssvoll antydet humoristisk at bekymringene nok heller er begrunnet i frykt for at nivået på pengebingen skal gå ned, og at man dermed blir tvunget til å redusere i en topptung administrasjon.

De av oss mange velgere som har begrenset kunnskap om skolebygg og skoledrift skjønner jo likevel at når ei omtrent ferdig ungdomskole "over natta" plutselig er omgjort til barneskole, ja da er jo noe riv ruskende galt. Vi er gjennom medias dekning og folkemøter gjort oppmerksom på den store innsatsen som var gjort av lærere og annet fagpersonell i forkant av denne "snuoperasjon". Det var et positivt engasjement for at dette skulle bli best mulig, og hundrevis av timer, mange av dem på frivillig basis, ble lagt ned i planlegging av den nye ungdomsskolen på Ytteren.

Når et samlet fagmiljø ikke blir hørt, når de nå har tunge innsigelser på det nye vedtaket og planene som legges, er det ikke vanskelig å forstå at mange av dem må sitte med en følelse av skuffelse og av å ha blitt holdt for narr. Innsigelsene fra fagmiljøet, som altså ikke blir hverken hørt eller tatt på alvor, gjør jo at mange av oss øvrige føler at engstelsen over utviklinga er høyst reell. Har ungenes ve og vel trukket det lengste strået i forhold til framtidig økonomi? At Ipads - som det vel ligger 4-5 stykker slengt rundt omkring av i hvert eneste hjem allerede, igjen og igjen blir trukket fram som det saliggjørende og revolusjonerende, gjør ihvertfall ikke meg tryggere.

Mange vil nok følge nøye med på sluttregninga for renovasjon av det eldgamle gymnasbygget. Så langt ser det ut som "Vi tror ikke på tallene-mafiaen" kanskje hadde en grunn til å trekke kalkylene i tvil?

Det sies at politisk hukommelse er kort blant folk. For de av oss som har fulgt med litt i denne betente skolesaken, og som også deltok på fakkelmarkering i sentrum, aner jeg at så ikke er tilfelle her.

På grunn av måten dette er håndtert på og valgt prosess i saken, vil jeg benytte anledningen til å ønske Waage og hans kamerater i skolesaken et særdeles dårlig valg!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.